Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platia od 07. 6. 2012
 

Spôsob objednania

Objednávku našich produktov je možné uskutočniť vyplnením objednávkového formulára priamo na našich stránkach. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. Predmetom kúpnej zmluvy je produkt uvedený v objednávke. Predávajúci prijme od kupujúceho autorizáciu objednávky elektronickou formou.

Platba

Platbu je možné uskutočniť:

- bankovým prevodom,

- dobierkou,

- splátkami prostredníctvom Cetelem,

- Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom).Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota je (počíta sa od nasledujúceho pracovného dňa od realizovanej objednávky) od prijatia tovaru prepravcom. (do 2 pracovných dní) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek známok poškodenia toto okamžite oznámiť prepravcovi samotnému. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka splňovala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie o porušenosti obalu zásielky nebude braný žiadny ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň i ako daňový doklad je priložená v označenom balíku.

Prepravné a balné

Tovar je balený do prepravných krabíc a je zabezpečený proti poškodeniu. Cena poštovného a balného je 6€/1 ks pri platbe vopred príkazom k úhrade. Cena poštovného a balného je 6€/ks pri platbe v hotovosti (dobierka).

Za doplnkový tovar nemusíte platiť poštovné a balné, ak si zároveň objednáte kompostér, silo, alebo drvič!

V prípade, že dostanete poškodenú zásielku, bezodkladne o tom informujte prepravcu, ktorý s Vami na mieste spíše tzv. "Zápis o škode", ktorý je základnou podmienkou kladného schválenia všetkých reklamácií). Následne prosím informujte o celej veci aj nás. Nemôžeme za úplne bezproblémovú dopravu ručiť, ale v maximálnej možnej miere pomôžeme nájsť spôsob ako reklamáciu realizovať smerom k uspokojeniu zákazníkových potrieb.

Záruka vrátenia peňazí - "MONEY BACK"

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

V záujme zvýšenia dôvery k nakupovaniu cez internet a zaisteniu maximálnej spokojnosti našich zákazníkov poskytujeme k našim výrobkom záruku vrátenia peňazí, tzv."MONEY BACK". Internetový obchod , napriek všetkým svojim výhodám, bohužiaľ neumožňuje Vám zákazníkom si objednaný tovar dopredu " na vlastné oči" obhliadnuť. Môže sa stať, že až po samotnom zakúpení tovaru zistíte, že výrobok nezodpovedá Vašim predstavám a že ho skutočne vôbec nevyužijete. V takom prípade nás môžete požiadať o vrátení peňazí. Pokiaľ bezprostredne po prevzatí objednaného tovaru zistíte, že Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho bez uvedenia dôvodu vrátiť a peniaze Vám budú obratom zaslané naspäť.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Vrátenie peňazí je podmienené dodržaním nasledujúcich bodov:

1. Tovar musí byť úplne neporušený a dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja.
2. Zákazník musí odoslať zásielku do 14 dní od jeho prijatia bežnou balíkovou službou (nie dobierkou - nebude prijatá!) na vlastné náklady.
3. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky.
4. Pozor! Túto službu poskytujeme iba v rámci územia Slovenskej republiky.

Ochrana osobných údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 11 ods 1 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú, a to najdlhšie na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ kedykoľvek odvolať písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke Internetového obchodu po prihlásení.

Ako pracujeme so súbormi typu cookie


Ako "cookie" sa označuje malý dátový súbor, ktorý sa uloží na pevnom disku vášho počítača, iba ak dáte na to súhlas. Na základe vášho súhlasu dôjde k pridanie súboru a cookie následne pomáha analyzovať webový prevádzku alebo vás upozorní pri návšteve určitého webu. Cookies umožňujú webovým aplikáciám odlíšiť vás ako jednotlivca. Webová aplikácia vďaka nim dokáže svoje fungovanie prispôsobiť vašim záujmom, lebo zbiera a ukladá informácie o vašich preferenciách.

Cookies vytvárajúce záznamy o pohybe na webovej stránke používame na identifikáciu zobrazovaných stránok. Môžeme potom lepšie analyzovať údaje o návštevnosti a naše stránky stále vylepšovať, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám. Tieto dáta užívame výhradne na štatistické účely - keď splnia svoj účel, sú údaje zo systému vymazané.

Cookies nám teda pomáhajú ponúkať vám lepšie webové stránky vďaka tomu, že môžeme monitorovať, ktoré časti považujete za užitočné a ktoré nie. Cookie nám v žiadnom prípade neumožňuje získať prístup do vášho počítača ani k žiadnym ďalším informáciám, okrem tých, ktoré nám dobrovoľne oznámite. Môžete si vybrať, či cookies budete prijímať, alebo nie. Väčšina webových prehliadačov cookies prijíma automaticky, ich nastavenie však môžete zvyčajne zmeniť a cookies odmietnuť. Týmto spôsobom sa však môžete pripraviť o plnohodnotné využitie webových stránok.

Ceny

Ceny uvedené na webových stránkach www.komposter.sk sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien uvedených cien v prípade výraznej inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení. K cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim.

Záruka a servis

a) Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov počas lehoty uvedenej v záručnom liste. Ak nie je uvedené inak, je záručná lehota na produkty všetkých značiek 24 mesiacov. Záručná lehota začína bežať odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu. Záruku je možné uplatňovať iba na tovar zakúpený priamo u spoločnosti JRK Waste Management s.r.o.

b) Záruka sa vzťahuje na výrobné poškodenia výrobkov, alebo iné poškodenia, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, alebo návodom k obsluhe, mechanickým poškodením, alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

c) Záruka sa nevzťahuje na tovar mechanicky poškodený. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru v prípade zreteľnej manipulácie so záručným listom ako napríklad prepisovanie a podobne.

d) Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník i v prípade oprávnenej reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie dopraví predávajúci opravený tovar k zákazníkovi na vlastné náklady prepravnou firmou.

e) K reklamovanému tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu o nákupu – faktúru a podrobný popis poškodenia.

f) Predávajúci sa zaväzuje odstrániť poškodenie tovaru, ktoré je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie jeho opravou, výmenou za rovnaký výrobok, alebo výmenou za výrobok podobný, disponujúci však rovnakými parametrami ako pôvodný výrobok. V záručnej dobe výrobku sú všetky náhradné diely poskytované zdarma.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.